Otváracia konferencia

Spojená škola v Detve zorganizovala veľmi úspešnú otváraciu konferenciu projektu Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný na školách v rámci Programu SK-KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Projekt získal grant z Nórska v sume 25 816 € a je spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 1 600 € z Banskobystrického kraja.

Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov a rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane miestnej komunity a organizácii a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti. V projekte spolupracujeme so základnými školami v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve.

Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 19. mája 2021 a zúčastnili sa jej mnohí zaujímaví hostia. Nechýbali zástupcovia nórskeho veľvyslanectva, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štátnej ochrany prírody SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, strediska OSN vo Viedni, Iuventy a ďalších spolupracujúcich organizácií. Svojou prítomnosťou nás podporili základné a stredné školy z regiónu, ako aj ďalší príjemcovia grantu. Dokonca sme mohli privítať zástupcov všetkých troch spolupracujúcich českých škôl.

Celá konferencia sa niesla v environmentálnom duchu. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy a nórskeho veľvyslanca Terje Theodora Nervika nasledovalo predstavenie programu SK-KLÍMA, ktorý prezentoval zástupca MŽP SR Ing. Denis Knotka. Za zriaďovateľa sa prihovoril Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva, ktorý vyzdvihol motiváciu školy zvyšovať ekologické povedomie žiakov.

Ďalej sa dostali na rad zástupcovia školy a partnerov. Najskôr sme prezentovali náš projekt a jeho plánované aktivity. Pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zároveň prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. Vybudujeme systém solárneho osvetlenia, separovaného odpadu, vodozádržné opatrenie a zrealizujeme viaceré aktivity zamerané na ekologické pestovanie. V školách zároveň vzniknú externé ekoučebne. Samozrejmosťou budú informačné podujatia na ďalších základných a stredných školách.

K slovu sa dostali aj dve absolventky školy, ktoré prezentovali projekty, s ktorými zvíťazili v celoslovenskej súťaži Veľvyslanectvo mladých. Nikola Sekerešová, ktorá sa v súčasnosti hrdí titulom Mládežníckej delegátky OSN za Slovensko, sa venovala téme sociálneho podnikania a cieľov udržateľnosti Agendy 2030 OSN. Čerstvá maturantka Ema Bahledová predstavila myšlienku bezodpadového mesta, rodiny a školy.

Kontinuálnosť projektu zabezpečila prezentácia žiakov Základnej školy v Kriváni. Tri žiačky školy a budúce žiačky Obchodnej akadémie v Detve nám prezentovali skvelé aktivity, ktorými prispievajú v ich škole k zachovaniu životného prostredia.

Po juniorskom okienku sa dostali k slovu odborníci. Najskôr predstavil vedúci skanzenu Vydrovo, Ing. Michal Kofira, skanzen a jeho edukačnú funkciu. Určite motivoval viacerých k návšteve skanzenu a jeho zaujímavých projektov ako Studnička - Prameň J.D.Matejovie, Cestička bosou nohou, Stromová aleja štátov EÚ. Veríme, že budúci školský rok už budeme môcť tieto krásne miesta navštíviť aj osobne.

O záver konferencie sa postaral doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor občianskeho združenia Život a zdravie, s prednáškou Bioodpad na pestovanie lokálnych a zdravých ekopotravín. Zaujal hlavne amatérskych záhradkárov a mnohých inšpiroval k myšlienke kompostovania či už na záhrade, alebo doma.

V závere konferencie sme si nastavili naše environmentálne zrkadlo a analyzovali sme naše spotrebiteľské návyky ako triedenie odpadu, spôsob dopravy, ekologické dobrovoľníctvo či nákupné preferencie. Výsledky neboli najhoršie, no určite máme ešte veľké medzery v našom správaní.

Čaká nás rok, počas ktorého budeme realizovať jednotlivé projektové aktivity. Sme presvedčení, že ich úspešná implementácia zvýši našu zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Prezentácie z konferencie:

Program_SK_klima

Prezentacia_projektu

Zakladna_skola_Krivan

Socialny_podnik

Zero_waste_mesto_Detva

Lesnicky_skanzen_Vydrovo

Kompost_a_klimaticke_zmeny

Fotogaléria:

Comments are closed.