Úvodná stránka

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Myslíme e učíme ekologicky získal grant z Nórska v sume 25 816 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 4 379 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je modernizovať školské osnovy a uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia, zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov a ich zodpovednosť za vlastné aktivity a životný štýl, zvyšovať environmentálne povedomie v regióne a rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane miestnej komunity a organizácií a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

Aktuálne