Vyhrali sme grant z Nadácie Tesco!

Žiaci Spojenej školy budú pokračovať v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnia ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony a ovocné kríky. Vysadia rastliny, ktoré sú typické pre náš región. Ako sprievodné aktivity zorganizujú workshopy a súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na regionálne hospodárstvo. Do projektu zapoja tiež rodičov a starých rodičov, ktorí naučia žiakov spracovať plodiny a pripomenú staré tradície.

Comments are closed.