Ekologické exkurzie

Dňa 25. 04. 2022 sa trieda 1. OA a 2. OA obchodnej akadémie zúčastnili exkurzie na Technické služby mesta Detva v rámci projektu SK klíma a odborných ekonomických predmetov kde mohli na vlastné oči vidieť a počuť z úst riaditeľa TS pána Malatinca ako v meste Detva prebieha separácia a recyklácia odpadu.

Po exkurzii na technických službách sme sa so študentmi presunuli do starej časti mesta Detva do obchodíku Eco Katruška, aby videli ako sa dá znižovať množstvo odpadu, ktorý tvoríme. Pani Gondová, ktorá obchodík prevádzkuje nám porozprávala a ukázala ako funguje aký má význam bezobalový obchod a aký je dôležitý pre budúcnosť našej planéty.

Comments are closed.