V Detve vyrastajú najkreatívnejší podnikatelia na Slovensku!

Už po tretíkrát za sebou sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve stali víťazmi celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Už deviaty ročník súťaže organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF ) spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zaslané podnikateľské zámery hodnotili porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha. Zámery boli hodnotené komplexne podľa kritérií – originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru a opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť zámeru a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku.

Tohto roku sme si zvolili ekonomickú tematiku a do súťaže sme prihlásili podnikateľský zámer komunitného podniku Zdieľané zelené Podpoľanie. Komunitný podnik by mal fungovať na princípoch reuse centra. Reuse centrum je miesto, kde dostávajú funkčné, zachovalé, stále hodnotné predmety druhú šancu. Pochádzajú od ľudí, ktorí sa ich chceli zbaviť, ale namiesto toho, aby ich vyhodili, dávajú ich k dispozícii ľuďom, ktorým by sa mohli zísť. Súčasťou reuse centra sú tiež dielne, kde je možné opraviť si veci. Reuse centrum tiež organizuje vzdelávacie akcie, ktoré majú šíriť kultúru opravovania a úctu k remeselnej práci.

Reuse centrum pozostáva z reuse pointu, teda miesta na zbernom dvore , kam obsluha dvora odkladá veci, ktoré by ešte mohli slúžiť ďalej. Ľudia si môžu veci za symbolický poplatok alebo výmenu odniesť. Ďalej sa tu nachádza dobročinný obchod, ktorého predmetom činnosti je predaj darovaných vecí. Predmetom činnosti je tiež organizovanie swapov, teda akcií, kam ľudia môžu doniesť veci, ktoré nepotrebujú a naopak si odniesť odložené veci ostatných

Okrem vecných cien získal náš tím aj špeciálne ocenenia od Metropolitnej univerzity v Prahe. Budú sa môcť zúčastniť 3. MUB-LINE veľtrhu fiktívnych firiem. Tentokrát však v pozícií hodnotiteľov! Budú členmi komisie, ktorá ohodnotí najlepšie letáky súťažiacich cvičných firiem. Zároveň sa stali automatickými finalistami súťaže o „Najlepšiu SWOT analýzu cvičnej firmy“. Blahoželáme!

Comments are closed.