Vzdelávanie v oblasti klímy a udržateľného rozvoja

Žiačky 1. ročníka Obchodnej akadémie zahájili sériu environmentálnych workshopov medzi spolužiakmi. Workshopy sa uskutočňujú v rámci projektu SK-klíma „Myslíme a učíme ekologicky“ a sú venované hlavne triedeniu odpadov a udržateľnému rozvoju. Žiaci si môžu svoje vedomosti overiť formou interaktívnych hier či vedomostných testov.

Comments are closed.