Žiaci Obchodnej akadémie besedovali o zdravej výžive

K žiakom prvého ročníka Obchodnej akadémie  zavítal 11.11. 2021  doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD z Katedry náuky o dreve Drevárskej  fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene. Žiaci si vypočuli zaujímavú prezentáciu na tému zdravá výživa. Zaujímavou formou sa dozvedeli, že správne zostavená vegetariánska a vegánska strava je zdravá, plnohodnotná a vhodná pre ľudí vo všetkých fázach životného cyklu.  A kdeže sú to žiaci obchodnej akadémie, porovnávali aj náklady na  bežné stravovanie a náklady na zdravú nutrične vyváženú stravu. S prekvapením sa dozvedeli, že zdravá nutrične vyvážená strava je prospešná nielen pre naše zdravie ale aj pre našu peňaženku.  

Comments are closed.