Žiaci Obchodnej akadémie sa usilujú o klimatickú zmenu

Žiaci Obchodnej akadémie sa zapojili do súťaže Klimatická spravodlivosť. Do súťaže sa zapojili tri žiačky 1.OA triedy (Tamara Hlivová, Sára Ostrolúcka a Mária Ďuricová) a jeden žiak 3.OA triedy (Dominik Gonda) Všetci študenti napísali niekoľko stranovú esej na témy týkajúce sa udržateľnosti alebo záchrany životného prostredia. Hoci sa naši študenti v tomto školskom roku nedostali na popredné miesta, od organizátorov dostali cenné rady, na čo si dať v budúcnosti pozor, na čo sa zamerať a zároveň dostali pochvalu, že ich uvažovanie sa uberá dobrým smerom. Sme veľmi hrdí na našich žiakov a na ich ochotu venovať sa záchrane našej planéty.

Comments are closed.