Spojená škola v Detve

Spojená škola v Detve pozostáva z dvoch organizačných zložiek. Obchodná akadémia poskytuje kvalitnú prípravu v oblasti ekonomiky, obchodu, účtovníctva a obchodnej korešpondencie. Absolventi odboru sa uplatnia nielen v praxi, ale môžu študovať na vysokých školách rôzneho zamerania.

Stredná odborná škola pripravuje žiakov na rôzne profesie strojárskeho a elektrotechnického zamerania, tak v učebných ako aj študijných odboroch. Ponúka štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Žiaci získavajú aj výučný list a môžu získať tiež zváračský preukaz. Škola intenzívne spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi. Žiaci absolvujú časť odbornej prípravy na pracoviskách firiem, ktoré im ponúkajú viacero výhod ako prospechové štipendium, ochranné pomôcky, príspevok na dopravu a predovšetkým možnosť zamestnať sa po skončení štúdia. Viac ako polovica žiakov prvého ročníka sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, a to tak v Strednej odbornej škole ako aj Obchodnej akadémii.

Škola ponúka príležitosť zapojiť sa do mnohých zaujímavých aktivít a projektov ako sú vedomostné súťaže, olympiády, športové turnaje či krúžky. Veľké úspechy získavajú naši žiaci na veľtrhu cvičných firiem,  strojárskej olympiáde, súťažiach v CNC programovaní, celoslovenskej súťaži Veľvyslanectvo mladých, spracovaní informácií na PC a mnohých ďalších. Významnou zložkou vzdelávania je účasť v medzinárodných projektoch. Každoročne od roku 2005 absolvujú žiaci odbornú stáž v partnerských školách v Nemecku, Českej republike a na Malte. Stáž slúži rozvoju odborných a jazykových kompetencií. Jej dôležitou súčasťou je aj spoznávanie nových krajín a kultúr. Každý úspešný absolvent získava certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady ECVET, ktoré slúžia na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave nadobudnutých počas zahraničnej mobility. Škola sa pýši viacerými oceneniami ako Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, tretia najlepšia škola v 30-ročnej histórii programu Erasmus+ či druhá najlepšia škola v spolupráci so zamestnávateľskou sférou. Okrem odborných stáží realizujeme spoločné projekty s partnermi z Česka, Nemecka, Litvy, Poľska, Rumunska, Chorvátska, Talianska, Španielska, Nórska a Maďarska. Zároveň sme najúspešnejšou školou na Slovensku v rámci programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Už deväťkrát sa nám podarilo podarilo zasadnúť do poslaneckých lavíc Európskeho parlamentu v Štrasburgu či Bruseli a rokovať s rovesníkmi z celej EÚ o témach, ktoré spájajú celú Európu. Výrazne podporujeme výučbu cudzích jazykov. Žiaci i učitelia môžu absolvovať jazykové kurzy v zahraničí. Na hodinách angličtiny pomáhajú každý rok asistenti z USA, Indonézie, Brazílie, Malajzie, Nemecka Taiwanu či Fínska.

Vo vyučovaní využívame moderné informačné technológie. V Obchodnej akadémii je to účtovný program KROS zahrňujúci jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo. V strojárskych profesiách pracujú žiaci v moderných počítačových učebniach s kresliacim a technologickým softvérom SolidWorks, Multisim, Workbench, Solid Electrical, Solid Works Composer. Škola má vlastné učiace CNC stroje, ako aj produkčné sústruhy a frézy. Samozrejmosťou je moderné elektrotechnické laboratórium pre elektrické merania. Škola je zaradená do projektu pilotných škôl BBSK v rámci Iniciatívy Catching-up regions, kde v rámci takmer 5 miliónovej investície budeme postupne budovať pracoviská robotizácie, automatizácie, ďalšie CNC učebne ako aj robotické pracoviská vo zváračskej škole.

Okrem maturitného vysvedčenia či výučného listu získajú absolventi tiež osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Na Obchodnej akadémii je to bezplatný jazykový certifikát ESOL z angličtiny, medzinárodný počítačový certifikát ECDL, certifikát z účtovníctva KROS či certifikát o ekonomických kompetenciách z práce v cvičnej firme.

Ruka v ruke s moderným vybavením sú tu aj kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí pravidelne aktualizujú svoje vedomosti a kompetencie. Takmer 60-ročná tradícia školy je zárukou kvalitnej prípravy, ktorej absolventi nájdu dobré uplatnenie na trhu práce.

 

Ponuka odborov:

Štvorročné študijné odbory s maturitou:

6317 M obchodná akadémia

Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik - mechatronik

Comments are closed.