Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

Mesto Hriňová sa nachádza v regióne Podpoľanie ,ktorý je svojou krásou nenapodobiteľný a neprehliadnuteľný. Je plný prírodných krás ,zvykov a tradícií ,ktoré vo svojich spomienkach uchováva nielen staršia generácia , ale toto duchovné bohatstvo chráni a posúva ďalej aj naša mládež. Naša škola sa zameriava na rozvíjanie ľudových tradícií posilnenie vnútorného povedomia a hrdosti k svojmu kraju. Týždeň kroja  v mesiaci máj sa stal veľmi obľúbenou udalosťou kedy naša škola rozkvitá  farebnými krojmi v ktorých naši žiaci a vyučujúci prichádzajú do školy k čomu je prispôsobený i vyučovací proces zameraný na regionálnu výchovu.

Pre zachovanie estetického a čistého prostredia sa zapájame aj do rôznych súťaží a projektov zameraných na environmentálnu výchovu. Našim najväčším úspechom bolo prvenstvo v programe Ekostopa. Momentálne sme zapojení do súťaže enviro otázniky, ale aj do rôznych fotografických, výtvarných a literárnych súťaží s témou ochrany prírody.  Veľkým úspechom bol strieborný diplom za aktívnu účasť „ Hovorme o jedle“, ale aj 1. miesto v  zbere šípok.  Krásne 2. miesto  sme dosiahli v tvorbe krátkeho videa  „ Letom svetom s Poľanou“.

Pravidelne sa zúčastňujeme workshopov, súťaží s tematikou ochrany prírody. Spolupracujeme s OK K.O.Z.A. , správou CHKO Poľana, napr. Putovanie k srdcu Poľany, Mladé hlasy z Podpoľania.

Naša škola sa o svoje okolie stará aj pravidelným zbieraním odpadkov na „Deň Zeme“ už niekoľko rokov.

Z projektov bol na našej škole zrealizovaný projekt s názvom „vtáčí areál“, pri ktorom bol postavený aj altánok, ktorý využívame  nie len na oddych , ale Aj na realizáciu vyučovacieho procesu v exteriéri.

stránka školy

Comments are closed.