Kontakty

Spojená škola

Adresa: Štúrova 848, 962 12 Detva

www.ssdetva.proxia.sk

Telefonický kontakt:

teoretické vyučovanie: 045/545 57 73

ekonomický úsek: 045/545 54 94

sekretariát: 045/545 57 73

Email:

riaditeľ školy: riaditel@sssdetva.edu.sk

teoretické a praktické vyučovanie: sekretariat@sssdetva.edu.sk

 

Mesto Hriňová

Adresa: Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

www.hrinova.sk

Telefonický kontakt:

Tel. číslo: 045/3210100

Fax: 045/3210111

Email: 

sekretariat@hrinova.skmestskyurad@hrinova.sk,

 

Základné školy:

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 Hriňová

www.zshrinova.edu.sk

Email školy

1zs@zshrinova.edu.sk

Telefón

045 54 97 485

Adresa školy

Školská 1575 , Hriňová

 

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

www.zskrivec.eu

Email školy

zskrivec@gmail.com

Telefón

045 5497 416, 0915 820 142

Adresa školy

Krivec 1355, 962 05 Hriňová

 

Základná škola, Ul. obrancov mieru 884, 962 12  Detva

Adresa: Ul. obrancov mieru 884, 962 12  Detva

https://3zsdetva.edupage.org/

Telefonický kontakt:

045 5455468

Email:

3zsdetva@gmail.com

 

Základná škola v Kriváni

Adresa: č. 435 , 962 04 Kriváň

www.zskrivan.edu.sk

Telefonický kontakt:

045/5469446

Email:

skola@zskrivan.edu.sk

Comments are closed.