Ekologický projekt pre celé Podpoľanie

V januári zorganizovali žiaci Obchodnej akadémie niekoľko zaujímavých workshopov pre žiakov spolupracujúcich základných škôl. Venovali sa hlavne témam ako recyklácia odpadu, udržateľný rozvoj či využívanie regionálnych zdrojov. Využili pri tom zaujímavé metódy, pri ktorých žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií.

Comments are closed.