Tag : aktuality

Ekologický projekt pre celé Podpoľanie

V januári zorganizovali žiaci Obchodnej akadémie niekoľko zaujímavých workshopov pre žiakov spolupracujúcich základných škôl. Venovali sa hlavne témam ako recyklácia odpadu, udržateľný rozvoj či využívanie regionálnych zdrojov. Využili pri tom zaujímavé metódy, pri ktorých žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií.

Vyhrali sme grant z Nadácie Tesco!

Žiaci Spojenej školy budú pokračovať v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnia ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony a ovocné kríky. Vysadia rastliny, ktoré sú typické pre náš región. Ako sprievodné aktivity zorganizujú workshopy a súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na regionálne hospodárstvo. Do projektu zapoja tiež rodičov a starých rodičov, ktorí naučia žiakov spracovať plodiny a pripomenú staré tradície.

Žiaci Obchodnej akadémie sa usilujú o klimatickú zmenu

Žiaci Obchodnej akadémie sa zapojili do súťaže Klimatická spravodlivosť. Do súťaže sa zapojili tri žiačky 1.OA triedy (Tamara Hlivová, Sára Ostrolúcka a Mária Ďuricová) a jeden žiak 3.OA triedy (Dominik Gonda) Všetci študenti napísali niekoľko stranovú esej na témy týkajúce sa udržateľnosti alebo záchrany životného prostredia. Hoci sa naši študenti v tomto školskom roku nedostali na popredné miesta, od organizátorov dostali cenné rady, na čo si dať v budúcnosti pozor, na čo sa zamerať a zároveň dostali pochvalu, že ich […]

Vzdelávanie v oblasti klímy a udržateľného rozvoja

Žiačky 1. ročníka Obchodnej akadémie zahájili sériu environmentálnych workshopov medzi spolužiakmi. Workshopy sa uskutočňujú v rámci projektu SK-klíma „Myslíme a učíme ekologicky“ a sú venované hlavne triedeniu odpadov a udržateľnému rozvoju. Žiaci si môžu svoje vedomosti overiť formou interaktívnych hier či vedomostných testov.

Žiaci Obchodnej akadémie besedovali o zdravej výžive

K žiakom prvého ročníka Obchodnej akadémie  zavítal 11.11. 2021  doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD z Katedry náuky o dreve Drevárskej  fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene. Žiaci si vypočuli zaujímavú prezentáciu na tému zdravá výživa. Zaujímavou formou sa dozvedeli, že správne zostavená vegetariánska a vegánska strava je zdravá, plnohodnotná a vhodná pre ľudí vo všetkých fázach životného cyklu.  A kdeže sú to žiaci obchodnej akadémie, porovnávali aj náklady na  bežné stravovanie a náklady na zdravú nutrične vyváženú stravu. S prekvapením sa dozvedeli, že zdravá nutrične vyvážená strava je prospešná […]

Prváčky z Obchodnej akadémie Detva upcyklujú … a prinášajú radosť

Žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa od začiatku školského roka začali venovať zaujímavej aktivite. Všetci z Vás už určite počuli pojem „recyklácia“, teda proces, kedy sa snažíme niečo opätovne použiť. Počuli ste už ale pojem „upcyklácia“? Ide o upgrade recyklácie, a teda proces, keď starým veciam a materiálom dáme novú podobu a ešte zvýšime ich hodnotu. Touto cestou sa vybrali aj naše prváčky, ktoré začali vyrábať z neužitočných vecí užitočné. Svojim projektom zaujali aj v rámci grantového programu Nadácie SPP […]

V Detve vyrastajú najkreatívnejší podnikatelia na Slovensku!

Už po tretíkrát za sebou sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve stali víťazmi celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Už deviaty ročník súťaže organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF ) spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zaslané podnikateľské zámery hodnotili porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha. Zámery boli hodnotené komplexne podľa kritérií – originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru a opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, […]

Na škole vzniká servisné laboratórium

Spojená škola v Detve získala grant 2000 € z Nadácie Tatrabanky s projektom „Druhá šanca pre nepotrebné veci“. Hlavným zameraním projektu je vybudovať servisné laboratórium slúžiace na opravu a údržbu starých elektrotechnických a elektronických zariadení. Prostredníctvom projektu chceme doplniť zariadenie tohto laboratória, aby mohlo poskytovať služby širšej cieľovej skupine. Na projekte budú participovať pedagógovia a žiaci Spojenej školy. Skupina študentov pod vedením učiteľky a majstra odbornej výchovy má predstavu budovania servisného laboratória, v ktorom budú kontrolovať, testovať napájacie akumulátorové zdroje […]