Technické opatrenia

Spojená škola Detva

 • Systém solárneho osvetlenia
 • Separovanie odpadu
 • Vybudovanie ekoučebne na environmentálnu výchovu

Základná škola Obrancov mieru Detva

 • Jazierko pri budove školy
 • Vybudovanie ekoučebne na environmentálnu výchovu

Mesto Hriňová

Základná škola Hriňová Krivec 1355

 • vyvýšené záhony
 • nízkokmenné ovocné stromy a ovocné kríky
 • nádrže s príslušenstvom na zber dažďovej vody

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 Hriňová

 • vyvýšené záhony
 • separácia odpadu – obstaranie nádob na separovaný odpad do exteriéru i na školské chodby.
 • vybudovanie hmyzieho domčeka
 • nádrže na dažďovú vodu s príslušenstvom

Ekoučebne s informačnými tabuľami

Základná škola Kriváň

 • Systém vodozádržných opatrení na zavlažovanie školského areálu
 • Náučný chodník

Comments are closed.