Zrealizovali sme dobrovoľnícky projekt

Žiaci Obchodnej akadémie v Detve sa už desať rokov zapájajú do celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Súťaž motivuje mladých ľudí k predkladaniu projektov, ktoré pomôžu kultúrnemu alebo ekonomickému rozvoju regiónu. Tento rok sa snažíme zaujať témou spoločensky zodpovedné podnikanie. Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi.

Ako jednu z praktických aktivít projektu sme si zvolili firemné dobrovoľníctvo. Zamestnanci firmy Netspace s.r.o. Detva prišli pomôcť do Základnej školy s materskou školou v Hriňovej, kde pod „vedením“ pána školníka namaľovali vstupnú bránu do areálu školy. Ošmirgľovali ju od starého náteru a lišajov a nanovo namaľovali.

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu firmy i samotným zamestnancom. Svojím prístupom podporili koncept spoločensky zodpovedného podnikania a ukázali, že aj firma sa môže úspešne angažovať na zlepšení života v miestnej komunite.

Comments are closed.