Deň Zeme v Spojenej škole

Dňa 22. apríla 2021sme sa so študentmi 1. ročníka Obchodnej akadémie Detva zúčastnili online diskusie s manažérom kvality ovzdušia BBSK pri príležitosti Dňa Zeme.

Keďže ani umenie ani vzduch nepozná hraníc, práve ku problematike kvality ovzdušia sa vyjadril Ladislav Bíro.

Do diskusie boli prihlásené stredné aj základné školy. Snahou takýchto stretnutí je zvyšovať environmentálne povedomie mládeže v oblasti ochrany ovzdušia.

Zmena je potrebná, lebo naša Zem má obmedzené zdroje a plán „B“ neexistuje.
Nejde tu o záchranu prírody či planéty. Oni prežijú. Ide tu hlavne o hľadanie zmysluplného, zodpovedného a udržateľného života na tejto krásnej modrej bodke, vznášajúcej sa
niekde vo vesmíre. Pre každého. Bez rozdielu.

Comments are closed.