Author Archives: ecothinkingeco

Eko Hackathon UNICEF

Tri žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie boli organizátormi vybrané na prvý ročník Eko Hackathonu UNICEF. Cieľom podujatia bolo poskytnúť mladým ľuďom priestor pracovať na nápadoch v oblasti ekológie. Témou tohto ročníka je VODA A VZDUCH. Naše šikovné prváčky excelovali na víkendovej akcii Unicef Eko Hackathon. Zvíťazili so svojim návrhom projektu. Projekt dostal názov „Komunitná eko zóna.“ A spočíva v tom, že by sa v mestách našiel nejaký priestor v blízkosti panelákov, kde by sa preniesla príroda do vybetónovaných častí.

Prednáška o zdravom životnom štýle

V piatok 8. 4. Sa trieda 2. OA zúčastnila veľmi zaujímavej prednášky ako sa správnym životným štýlom dopracovať ku zdravému telu bez chorôb a kíl naviac. Zaujímavosťou bolo, že prednášajúcim bol 98 ročný pán profesor zo Spojených štátov amerických, veľmi uznávaný vo svete medicíny a zdravého stravovania, ktorý nás udivoval svojou vitalitou a hlavne veľmi zaujímavým rozprávaním. Je veľmi dôležité aby si naše deti vo svete modernej techniky a nezdravého stravovania uvedomili, že svoje zdravie máme vo svojich rukách a […]

Deň Zeme

Dňa 22. apríla 2022 sa prváci a druháci z Obchodnej akadémie a tretiaci zo Strednej odbornej školy zapojili do oslavy Svetového dňa Zeme. V rámci tejto akcie sme vyzbierali šišky, odpad v okolí našej školy a vytriedili ho. Nielen preto, aby sme skrášlili okolie našej školy, ale aj preto, aby sme ochránili našu planétu. Nebudeme si klamať, aj medzi nami sú ľudia, ktorí pravidelne fajčia. Vieme však, že fajčenie neškodí iba nášmu zdraviu, ale v konečnom dôsledku aj našej planéte. Dúfame, že sa ohorky z cigariet  prestanú povaľovať kade-tade. Predsa […]

Ekologické exkurzie

Dňa 25. 04. 2022 sa trieda 1. OA a 2. OA obchodnej akadémie zúčastnili exkurzie na Technické služby mesta Detva v rámci projektu SK klíma a odborných ekonomických predmetov kde mohli na vlastné oči vidieť a počuť z úst riaditeľa TS pána Malatinca ako v meste Detva prebieha separácia a recyklácia odpadu. Po exkurzii na technických službách sme sa so študentmi presunuli do starej časti mesta Detva do obchodíku Eco Katruška, aby videli ako sa dá znižovať množstvo odpadu, ktorý tvoríme. Pani Gondová, ktorá obchodík prevádzkuje nám […]

Ekologická prednáška o význame lesa

V utorok 3. 5. 2022 sa triedy 1. OA a 2. OA zúčastnila veľmi zaujímavej eko – prednášky s pani Veronikou Jaloviarovou z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Na úvod si každý vyrobil svoju drevenú menovku. Zoznamovanie s lesom pokračovalo aktivitou, keď každý dostal do rúk „kúsok lesa “ vo forme vetvičky ihličnatého alebo listnatého stromu, kože z líšky či parohu a tento kúsok musel pomenovať.  Neskôr  sme  preukázali svoje vedomosti na tému  les a vytvárali sme pojmové mapy. Na záver nás čakala […]

Ekodeň pre mladých v Detve

Skvelý ekologický deň sme si užili vo štvrtok 19. mája. V rámci projektu Myslíme a učíme ekologicky financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu sme zorganizovali akciu pre deti, žiakov i širokú verejnosť. Akcia sa konala v areáli Základnej školy Obrancov mieru pod patronátom žiakov a pedagógov základnej školy a Obchodnej akadémie v Detve. Od rána sa tu vystriedali stovky žiakov a detí zavítali k nám tiež návštevníci z ulice. Pre tých najmenších sme si pripravili šesť stanovíšť, kde sa učili recyklovať i upcyklovať, poznávali i vytvárali vlastné zvieratká či […]

ENVI-PAK v Detve

Dňa 30. mája 2022 nás navštívil zástupca firmy ENVI – PAK, Mgr. art. Hamada, ktorý svojou prezentáciou priblížil žiakom základných a stredných škôl veľmi aktuálnu tému triedenie a recykláciA odpadov na Slovensku. Firma realizuje rozličné vzdelávacie aktivity naprieč Slovenskom, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť a prehlbovať znalosti nielen o správnom triedení odpadu, ale aj o ochrane životného prostredia a klímy. Pre žiakov zo základných škôl pripravil 3 aktivity hravou formou, a tak si mohli zasúťažiť v danej téme, vyhodnotili sme 3 prvé miesta pre súťažné […]

Žiacke projekty

Prezentácie na workshopy Recyklacia1 Recyklacia2   Eseje Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Môj sen k lepšiemu svetu   Kvízy Alternativne vyuzitie energie2 Alternatívne využítie energii Les a jeho funkcie 1 Les a jeho funkcie 2 les a jeho funkcie 5 les a jeho funkcie3 les a jeho funkcie4 Triedenie odpadu1 Triedenie odpadu2 Triedenie odpadu3 Triedenie odpadu4    

Ekologický projekt pre celé Podpoľanie

V januári zorganizovali žiaci Obchodnej akadémie niekoľko zaujímavých workshopov pre žiakov spolupracujúcich základných škôl. Venovali sa hlavne témam ako recyklácia odpadu, udržateľný rozvoj či využívanie regionálnych zdrojov. Využili pri tom zaujímavé metódy, pri ktorých žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií.

Vyhrali sme grant z Nadácie Tesco!

Žiaci Spojenej školy budú pokračovať v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnia ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony a ovocné kríky. Vysadia rastliny, ktoré sú typické pre náš región. Ako sprievodné aktivity zorganizujú workshopy a súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na regionálne hospodárstvo. Do projektu zapoja tiež rodičov a starých rodičov, ktorí naučia žiakov spracovať plodiny a pripomenú staré tradície.