Author Archives: ecothinkingeco

Žiaci Obchodnej akadémie sa usilujú o klimatickú zmenu

Žiaci Obchodnej akadémie sa zapojili do súťaže Klimatická spravodlivosť. Do súťaže sa zapojili tri žiačky 1.OA triedy (Tamara Hlivová, Sára Ostrolúcka a Mária Ďuricová) a jeden žiak 3.OA triedy (Dominik Gonda) Všetci študenti napísali niekoľko stranovú esej na témy týkajúce sa udržateľnosti alebo záchrany životného prostredia. Hoci sa naši študenti v tomto školskom roku nedostali na popredné miesta, od organizátorov dostali cenné rady, na čo si dať v budúcnosti pozor, na čo sa zamerať a zároveň dostali pochvalu, že ich […]

Vzdelávanie v oblasti klímy a udržateľného rozvoja

Žiačky 1. ročníka Obchodnej akadémie zahájili sériu environmentálnych workshopov medzi spolužiakmi. Workshopy sa uskutočňujú v rámci projektu SK-klíma „Myslíme a učíme ekologicky“ a sú venované hlavne triedeniu odpadov a udržateľnému rozvoju. Žiaci si môžu svoje vedomosti overiť formou interaktívnych hier či vedomostných testov.

Žiaci Obchodnej akadémie besedovali o zdravej výžive

K žiakom prvého ročníka Obchodnej akadémie  zavítal 11.11. 2021  doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD z Katedry náuky o dreve Drevárskej  fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene. Žiaci si vypočuli zaujímavú prezentáciu na tému zdravá výživa. Zaujímavou formou sa dozvedeli, že správne zostavená vegetariánska a vegánska strava je zdravá, plnohodnotná a vhodná pre ľudí vo všetkých fázach životného cyklu.  A kdeže sú to žiaci obchodnej akadémie, porovnávali aj náklady na  bežné stravovanie a náklady na zdravú nutrične vyváženú stravu. S prekvapením sa dozvedeli, že zdravá nutrične vyvážená strava je prospešná […]

Prváčky z Obchodnej akadémie Detva upcyklujú … a prinášajú radosť

Žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa od začiatku školského roka začali venovať zaujímavej aktivite. Všetci z Vás už určite počuli pojem „recyklácia“, teda proces, kedy sa snažíme niečo opätovne použiť. Počuli ste už ale pojem „upcyklácia“? Ide o upgrade recyklácie, a teda proces, keď starým veciam a materiálom dáme novú podobu a ešte zvýšime ich hodnotu. Touto cestou sa vybrali aj naše prváčky, ktoré začali vyrábať z neužitočných vecí užitočné. Svojim projektom zaujali aj v rámci grantového programu Nadácie SPP […]

V Detve vyrastajú najkreatívnejší podnikatelia na Slovensku!

Už po tretíkrát za sebou sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve stali víťazmi celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Už deviaty ročník súťaže organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF ) spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zaslané podnikateľské zámery hodnotili porotcovia z SCCF, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitnej univerzity Praha. Zámery boli hodnotené komplexne podľa kritérií – originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru a opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, […]

Na škole vzniká servisné laboratórium

Spojená škola v Detve získala grant 2000 € z Nadácie Tatrabanky s projektom „Druhá šanca pre nepotrebné veci“. Hlavným zameraním projektu je vybudovať servisné laboratórium slúžiace na opravu a údržbu starých elektrotechnických a elektronických zariadení. Prostredníctvom projektu chceme doplniť zariadenie tohto laboratória, aby mohlo poskytovať služby širšej cieľovej skupine. Na projekte budú participovať pedagógovia a žiaci Spojenej školy. Skupina študentov pod vedením učiteľky a majstra odbornej výchovy má predstavu budovania servisného laboratória, v ktorom budú kontrolovať, testovať napájacie akumulátorové zdroje […]